PK -yrityslainat: miten rahoitusmarkkinat kehittyvät

Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat tällä hetkellä optimistiset. Pankit ja fintech -yritykset jatkavat digitaalisten innovaatioiden tuomista markkinoille, palvellen pienten ja keskisuurten yritysten, kuten myös kuluttajien tarpeita yhä paremmin. Tässä artikkelissa pureudumme kahteen tärkeimpään talouselämää ja rahoitusmarkkinoita palvelevaan trendiin – keinoälyn tuomiin mahdollisuuksiin sekä palveluiden lähentymiseen.

Keinoäly parantaa pienyritysten rahoitusmahdollisuuksia

Keinoäly tai Artificial Intelligence, joka tunnetaan maailmalla myös lyhenteellä AI, viittaa tietokonesysteemien kehittymiseen siihen pisteeseen, missä on aiemmin tarvittu ihmisen panosta. Keinoäly tulee muuttamaan pienten yritysten lainaratkaisuja muun muassa parantamalla luottoluokitusprosesseja, rahoituspalveluita sekä lainoihin liittyvää päätöksentekoa. FinTech -yritykset liittoutuvat tällä hetkellä digitaalisten kirjanpitoalustojen kehittäjien kanssa. Yhdessä koottua dataa käytetään niiden pienyrittäjien hyväksi, jotka etsivät rahoitusta. Tämän ansiosta, keinoäly auttaa lainan myöntäjiä tarjoamaan yhä enemmän räätälöityjä yrityslainoja asiakkailleen. Keinoälyn merkitys on suuri vuonna 2017 ja tästä eteenkin päin.

Palveluiden lähentyminen kaataa raja-aitoja

Teknologiset innovaatiot pakottavat parhaillaan pankkeja kehittämään parempia palveluita pienyrittäjille yhteistyössä muiden lainan antajien kanssa. Vielä muutama vuosi sitten tämä ei olisi ollut lainkaan mahdollista. Rahoituspalveluiden lisääntyminen yhteistyössä eri lainan antajien välillä on jo nousussa ja jatkaa varmasti kasvuaan myös jatkossa. Pankit ovat tyypillisesti olleet konservatiivisia, hitaita liikkeissään ja byrokratian piinaamia laitoksia. Mutta lainoissa ollaan jo nähty dramaattinen muutos parempaan uusien rahoituspalveluiden astuttua areenalle. Pankkeja vastaan kilpailleet lainayhtiöt ovat tuoneet rahoitusprosesseihin huomattavasti lisää vauhtia. Tekniset ratkaisut ovat kaataneet raja-aitoja ja keventäneet rahoituksen byrokratiaa. Nyt kun rahoitusyhtiöt, teknologiayritykset ja pankit työskentelevät yhteisten projektien parissa, pienlainojen saatavuus tulee lisääntymään ja räätälöinti takaa rahoitusta yhä useammille, pienillekin toimijoille.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sekä lainan ottajat että antajat saavat uusia hyötyjä alan kehityksen mukana. Lainan antajat voivat prosessoida maksutoiminnot nopeammin ja paremmin, kun samalla big dataa hyödynnetään riskikartoituksissa.

Miten pienyrittäjät hyötyvät tästä kaikesta

Pienyrittäjien on ollut haastavaa saada viime aikoina sopivan kokoisia lainoja hyvillä ehdoilla. Pankit saattavat silti pyytää suuria takuita tai tarjoavat muuten huonot ehdot liian isoilla koroilla niille yrittäjille, jotka tarvitsevat vain hieman lisää boostia käteiskassaan siihen saakka, että laskutetut saatavat tulevat sisään. Verkossa on entistä enemmän tarjolla ketteriä lainoja pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta vain lyhyelle aikavälille. Netissä vertailtavat lainat vastaavat monesti yrittäjän tarpeita enemmän kuin pankin tapaamisen kautta neuvoteltavat, pienet yrityslainat. Ja netin lainapalvelut kehittyvät jatkuvasti entistä älykkäämmiksi järjestelmiksi, jotka tarjoavat aina vain paremmin räätälöityjä ratkaisuja yritysasiakkaiden tarpeisiin.